Строителна фирма „Слав строй” ООД e oснована през 2004 г. и основната и дейност е строителство на нови жилищни и административни сгради.  Фирмата изгражда обекти на територията на страната и чужбина.